โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 โทรศัพท์ 073611127
อีเมล์ info@bskschool.ac.th นายสว่าง ชินพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนสุดยอดส้วม โรงเรียนรางวัลพระราชทาน